Salad Station

Phone: 1900 27 27 68

Tân Phú, Tp HCM

Bò áp chảo

1 người ăn
Đạm

Giá

30,000đ

Thành phần