Salad Station

Phone: 1900 27 27 68

Tân Phú, Tp HCM

CHẢ GIÒ HẢI SẢN

1 người ăn
Món Ăn Kèm

Giá

15,000đ

Thành phần