Salad Station

Phone: 1900 27 27 68

Tân Phú, Tp HCM

COCA COLA

1 người ăn
Thức Uống

Giá

18,000đ

Thành phần