Salad Station

Phone: 1900 27 27 68

Tân Phú, Tp HCM

Đậu Hà Lan

1 người ăn
Topping

Giá

10,000đ

Thành phần