Salad Station

Phone: 1900 27 27 68

Tân Phú, Tp HCM

Món Ăn Kèm

Món Ăn Kèm

(8 Sản Phẩm)
35,000đ
XÚC XÍCH GÀ
35,000đ
XÚC XÍCH HEO
35,000đ
XÚC XÍCH BÒ XÔNG KHÓI
35,000đ
XÚC XÍCH BÒ
19,000đ
XÚC XÍCH PHÔ MAI
26,000đ
ĐÙI GÀ CHIÊN
12,000đ
CHẢ GIÒ HẢI SẢN
8,000đ
BÒ LÁ LỐT
Xem thêm