Salad Station

Phone: 1900 27 27 68

Tân Phú, Tp HCM

Nui xoắn

1 người ăn
Tinh bột

Giá

10,000đ

Thành phần