Salad Station

Phone: 1900 27 27 68

Tân Phú, Tp HCM

Giá


Thành phần

Sản phẩm này đã không còn được phục vụ nữa.