Salad Station

Phone: 1900 27 27 68

Tân Phú, Tp HCM

Salad Trộn Sẵn

Salad Trộn Sẵn

(9 Sản Phẩm)
99,000đ
SALAD TÔM
Xem thêm
99,000đ
SALAD BÒ
Xem thêm
99,000đ
SALAD CÁ HỒI
79,000đ
SALAD GÀ KIỂU THÁI
79,000đ
SALAD GÀ VÀ TRỨNG
69,000đ
SALAD CÁ NGỪ