Salad Station

Phone: 1900 27 27 68

Tân Phú, Tp HCM

Salad Trộn Sẵn

Salad Trộn Sẵn

(9 Sản Phẩm)
119,000đ
SALAD TÔM
Xem thêm
119,000đ
SALAD BÒ
Xem thêm
119,000đ
SALAD CÁ HỒI
89,000đ
SALAD GÀ KIỂU THÁI
89,000đ
SALAD GÀ VÀ TRỨNG
79,000đ
SALAD CÁ NGỪ