Salad Station

Phone: 1900 27 27 68

Tân Phú, Tp HCM

Sốt mù tạt mật ong

1 người ăn
Sốt

Giá

10,000đ

Thành phần