Salad Station

Phone: 1900 27 27 68

Tân Phú, Tp HCM

Thịt heo xông khói

1 người ăn
Đạm

Giá

20,000đ

Thành phần