Salad Station

Phone: 1900 27 27 68

Tân Phú, Tp HCM

Thức Uống

Thức Uống

(25 Sản Phẩm)
59,000đ
THỨC UỐNG GIẢM CÂN
59,000đ
ÉP TÁO RAU CỦ
49,000đ
SINH TỐ XOÀI CHIA
59,000đ
TRÁI CÂY ÉP CẦN TÂY
49,000đ
SINH TỐ BÓ XÔI GỪNG
59,000đ
SINH TỐ DÂU
42,000đ
SINH TỐ XOÀI
42,000đ
SINH TỐ CHANH
35,000đ
 Sinh tố cam
42,000đ
SINH TỐ CHUỐI
20,000đ
DIET COKE
Xem thêm
18,000đ
COCA COLA
Xem thêm