Salad Station

Phone: 1900 27 27 68

Tân Phú, Tp HCM

Tuna fish

1 người ăn
Meat or seafood

Giá

20,000đ

Thành phần